S potěšením vnímáme, že i mezi našimi zákazníky rok od roku narůstá povědomí společenské odpovědnosti. Budeme rádi, když i letos pomůžete rozesláním dobročinných novoročenek propagovat společensky odpovědnou práci ve prospěch zdravotně, mentálně a sociálně handicapovaných dětí i dospělých.

Světluška je Nadační fond Českého rozhlasu — pomáhá dětem a dospělým s těžkým zdravotním postižením.

Rolnička pomáhá dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.

Paraple pomáhá vozíčkářům najít cestu dál.

Sámovka pomáhá dětem v náhradní rodinné péči.

Zobrazit všechny dobročinné novoročenky