Autoři motivů PF 2017

Diakonie CČE - stř. Rolnička

- Dobročinné novoročenky 2017 od Rolničky vznikly v Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisku Rolnička v kroužku arteterapie pod vedením výtvarnice Larisy Hofmanové. Rolnička je nezisková organizace se sídlem v jihočeské Soběslavi, od roku 1993 poskytuje služby dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, kterých je dnes více než 100 z celého Táborska. Rolnička provozuje centrum denních služeb pro děti a mladistvé, centrum denních služeb pro dospělé, sociálně terapeutickou dílnu, chráněné bydlení, chráněnou dílnu, čajovnu-kavárnu Rolnička. Rolnička poskytuje rehabilitaci a fyzioterapii, arteterapii, logopedii, osobní asistenci, služby dobrovolníků.
http://www.rolnicka.cz

Více informací o autorovi

Centrum Sámovka, motivy dětí z Klokánku

- Dobročinné novoročenky 2017 od Klokánků vznikly ve výtvarných dílnách Centra Sámovka. Centrum Sámovka poskytuje dlouhodobě své služby dětem z Klokánků na základě spolupráce s Fondem ohrožených dětí. Svou činnost zahájilo v roce 2004 pod oficiálním názvem „Centrum prevence a pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu“. Posláním zařízení je všestranná podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým lidem, kteří žijí nebo v minulosti pobývali v ústavní péči, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v péči pěstounských rodin. Centrum Sámovka provozuje občanské sdružení Vhled.
http://www.samovka.cz

Více informací o autorovi

Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu

- Benefiční novoročenky 2017 od Světlušky byly vytvořeny zrakově postiženými a nevidomými dětmi a dospělými. Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Přispívá na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodicí pomocníky, na osobní asistenty dětem i seniorům, podporuje rozvoj talentu a tvořivých schopností nevidomých. Je také pomyslným světélkem ve tmě pro mnoho organizací, které díky finanční podpoře od Světlušky mohou realizovat projekty zaměřené na nevidomé. Během dvanácti let se do projektu zapojilo 73 tisíc dobrovolníků a na pomoc potřebným bylo rozděleno více než 100 milionů korun.
http://www.svetluska.net

Více informací o autorovi

Centrum Paraple

- Dobročinná novoroční přání 2017 od Paraplete vznikla ve stejnojmenném poradenském a rehabilitačním zařízení, které pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál. Poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění zasáhne v České republice ročně až 250 lidí. Musí začít znovu, jinak, na vozíku. Profesionální tým Centra Paraple jim pomáhá zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, žít plnohodnotný rodinný život, věnovat se zájmům a koníčkům, vrátit se do zaměstnání. Motivy ke kolekci PF 2016 vytvořili naši klienti vozíčkáři převážně během výtvarných kurzů, jež mají podobu víkendových workshopů a konají se v Centru Paraple 2krát ročně. Tato tvůrčí setkání si kladou za cíl seznámit klienty s různými technikami a inspirovat je k vlastní tvorbě. Výtvarné techniky slouží navíc přirozeným způsobem nácviku jemné motoriky a úchopů, a jsou proto průběžně indikovány klientům během sociálně rehabilitačních pobytů v našem zařízení, neboť rozvíjejí zábavnou cestou jejich dovednosti.
www.paraple.cz

Více informací o autorovi

Sára & Tereza

- Sára vystudovala tvorbu textu na konzervatoři Jaroslava Ježka a Tereza grafický design na SUPŠ v Bechyni. Spojením tvůrčích sil tak vznikají díla kombinující hru se slovy s výtvarným sdělením.


Více informací o autorovi

Adam Gratz

1980 - Praha Studuje Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Věnuje se především volné fotografické a grafické tvorbě. Spolupracuje s grafickým studiem Abalon.
http://adamovo.com

Více informací o autorovi

Alena Šlapáková

1941 - Praha Vystudovala Výtvanou školu Václava Hollara, pracovala jako propagační výtvarnice v Klementinu. Od roku 1981 se věnuje barevné litografii a volné grafice. Na svém kontě má více než 240 volných grafických listů různých formátů, rozdělených tématicky do několika skupin.
http://www.graficka.cz

Více informací o autorovi

Aleš Böhm

1984 - Karviná Věčný bohém. Kreslí, maluje. Nerozumí světu, ve kterém žije. Miluje ticho, samotu. Často jej můžete zastihnout naprosto nepřipraveného nebo duchem nepřítomného. Podařilo se mu vystudovat Výtvarnou výchovu na Ostravské univerzitě. Od té doby se zaměřuje převážně na tvorbu počítačových her a ilustrací.


Více informací o autorovi

Anne Dostálová

1968 - Praha Vystudovala Gymnázium s výtvarným zaměřením v Praze 3 a ČZU Praha. Věnuje se především kresbě a dětské ilustraci.


Více informací o autorovi

Dagmar Petrášková

1954 - Brno Studovala grafiku u profesora Dalibora Chatrného. Po studiu se nejprve věnovala tvorbě kresleného filmu – pohádkám pro děti a mládež a ilustrovala řadu učebnic pro Slovenské pedagogické nakladatelství v Bratislavě. Ve své profesionální výtvarné činnosti se zabývá malbou, ilustrační, propagační a volnou grafikou, příležitostně též oděvní tvorbou – malbou na hedvábí a přírodní materiály.


Více informací o autorovi

Emanuel Vejnar

1982 - Brandýs nad Labem Amatérsky fotí od roku 2005. Nejprve přírodu, zvířata, lidi. V poslední době ho uchvátila pražská architektura, dokumentuje dění ve městě. Zajímá se o počítače, čte knížky a čas od času napíše na svůj blog úvahu či složí básničku.
http://www.prahafoto.cz

Více informací o autorovi

Eva Chupíková

1974 - Olomouc Vystudovala filozofický obor univerzitního směru. Od roku 2000 se profesionálně věnuje textilní tvorbě, digitální grafice a dětské ilustraci.


Více informací o autorovi

Jiří Švengsbír

1921 - 1983 - Vystudoval VŠUP ve speciálce Prof. Strnadela. Používal techniky jako mědirytiny, ocelorytiny, ale i kresby, které jsou umístěny v několika světových galeriích. Je autorem desítek poštovních známek a medailí. Podle p. Hokusaje vytvořil 100+1 pohledů na Prahu.


Více informací o autorovi

Hana Kořánová

1976 - Praha Vystudovala Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Věnuje se zejména fotografii aktu. Příležitostně se zabývá ilustrací a kresbou.


Více informací o autorovi

Iva Utinková

1965 - Brno Kresbu a grafiku studovala v atelieru J. Škarohlída a dále na pedagogické fakultě MU v Brně. Dlouholetá praxe na poli užité grafiky. Ve své volné výtvarné tvorbě se stále a znovu pokouší o zachycení poezie světa veškerého…


Více informací o autorovi

Jana Rimal

1969 - Teplice Studovala počítačovou grafiku v Amsterodamu a v Praze. Věnuje se počítačové grafice, fotografii a grafické tvorbě pro děti.


Více informací o autorovi

Jana Michalovičová

- Věnuje se grafice a ilustracím. Fascinuje jí příroda, která je často součástí jejich děl. Život si nedokáže představit bez tvoření, kreativní činnosti a bez hudby.


Více informací o autorovi

Jana Zwinsová

1969 - Litomyšl Vystudovala gymnázium a kurzy zaměřené na malbu a estetiku, profesionální malbě se věnuje od roku 1997, její obrazy jsou zastoupeny v galeriích, na výstavách a v soukromých sbírkách u nás i ve světě, příležitostně se také věnuje textilní tvorbě a tvorbě šperků.


Více informací o autorovi

Jaroslav Trnovský

1957 - Olomouc Vystudoval Pražskou fotografickou školu, obor Výtvarná fotografie. Věnuje se především ilustrační fotografii Prahy.
http://www.trnovsky.com

Více informací o autorovi

Karel Stolař

1944 - Praha Navštěvoval Akademii výtvarných umění. Dlouhodobě pracuje jako ilustrátor. V letech 1995 až 2004 ilustroval osmidílnou sérii knih manželů Hrubešových „Pražské domy vyprávějí“. Nyní se zabývá také ilustracemi kalendářů.


Více informací o autorovi

Kateřina Bursíková

1960 - Praha Absolventka Střední průmyslové školy keramické v Bechyni (abs.1979) obor Malba keramiky a porcelánu. Oblíbené techniky jsou litografie, kresba, akvarel.


Více informací o autorovi

Kristián Koníček

1966 - Prostějov Studoval užitou fotografii v Madridu. Žije střídavě v Praze a Madridu. Věnuje se především volné fotografické a grafické tvorbě.


Více informací o autorovi

Lubomír Czaban

1967 - Praha Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bratislavě – ateliér volné grafiky. Studium scénografie na Pražském DAMU. Po studiích se zabýval krátce malbou. Pracuje jako grafik a ilustrátor na volné noze, věnuje se především anatomickým ilustracím.


Více informací o autorovi

Lubomír Stibůrek

1957 - Benešov Vystudoval filmovou a televizní kameru a Institut výtvarné fotografie, pracuje jako kameraman a fotograf. Fotografuje významná místa České republiky. Věnuje se také výtvarné fotografii, především krajiny a aktu.


Více informací o autorovi

Marcel Brna

1976 - Rokycany Vystudoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze. Věnuje se především kresbě a malbě.


Více informací o autorovi

Martin Rak

1984 - Praha První fotoaparát dostal od svého dědy asi v šesti letech. Rád tráví volný čas venku a cestováním, zabývá se převážně fotografií krajiny, přírody a architektury. Jeho nejoblíbenějším krajem je Českosaské Švýcarsko, kde vzniká většina jeho fotografií.
http://www.martinrak.cz

Více informací o autorovi

Martina Kučová

1982 - Praha Vystudovala Vyšší odbornou školu grafickou v Praze. Věnuje se ilustrační kresbě a počítačové grafice.


Více informací o autorovi

Michaela Novotná

1967 - Praha Vystudovala Gymnázium s výtvarným zaměřením v Praze 3 a Školský ústav umělecké výroby v Praze. Věnuje se především kresbě, dětské ilustraci a volné textilní tvorbě.


Více informací o autorovi

Michal Dunaj

1987 - Zvolen Žije a tvoří v obci Kováčová. Hlavní oblastí jeho tvorby je počítačová grafika – fraktály. Pro přetrvávající zdravotní problémy, nebo právě díky nim, se dostal k počítačové grafice, která se časem stala jeho srdcovou záležitostí.
http://www.sashe.sk/myx

Více informací o autorovi

Michal Grosman

1980 - Praha Ve svém díle se snaží zachytit představy a sny fotografií. Věnuje se portrétní a architektonické fotografii. Pořádá semináře noční fotografie.


Více informací o autorovi

Michal Němejc

1981 - Praha Profesionální fotograf, kterého Praha okouzlila natolik, že se rozhodl její atmosféru zachytit objektivem fotoaparátu. Kromě toho se dále věnuje krajinářské fotografií a na svých snímcích zachycuje přírodní krásy České republiky.
http://www.krasyprirody.cz/

Více informací o autorovi

Renata Szórádová

1972 - Zlín Baví ji návrat do dětského světa hry a fantazie, kde je všechno možné. Vystudovala výtvarný obor „Animace“ na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně. Její děti jsou pro ni inspirací a motorem pro práci.


Více informací o autorovi

Tereza Smělá

1981 - Praha Autodidakt. Věří, že poctivé perníkové řemeslo ještě nevymřelo. Ochutnejte.


Více informací o autorovi

Věra Štollová

1979 - Humpolec Po studiích dějin umění pracovala na pozici kurátora ve státní galerii, nyní se věnuje užité grafice, výuce výtvarné výchovy a práci pro občanské sdružení zaměřené na práci s dětmi.


Více informací o autorovi