Autoři motivů PF 2017

Světluška - Nadační fond ČR

- Benefiční přání byla vytvořena zrakově postiženými a nevidomými dětmi a dospělými. Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Přispívá na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodicí pomocníky, na osobní asistenty dětem i seniorům, podporuje rozvoj talentu a tvořivých schopností nevidomých. Je také pomyslným světélkem ve tmě pro mnoho organizací, které díky finanční podpoře od Světlušky mohou realizovat projekty zaměřené na nevidomé. Během třinácti let se do projektu zapojilo přes 80 tisíc dobrovolníků a na pomoc potřebným bylo rozděleno více než 113 milionů korun.
http://www.svetluska.net

Více informací o autorovi

Diakonie CČE - stř. Rolnička

- Dobročinné novoročenky 2017 od Rolničky jsou dílem zaměstnanců s mentálním a kombinovaným postižením, kteří pracují v chráněné dílně Diakonie ČCE – středisko Rolnička pod vedením výtvarnice Larisy Hofmanové. Diakonie Rolnička již od roku 1994 pomáhá dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého táborského regionu. V současné době jejích služeb užívá více jak 100 dětských i dospělých klientů. Kromě sociálních služeb (jako je centrum denních služeb, sociálně terapeutická dílna, chráněné bydlení a osobní asistence) nabízí Rolnička lidem se zdravotním postižením práci v chráněné dílně, Čajovně­-kavárně Rolnička a Obchodech dobré vůle.
http://www.rolnicka.cz

Více informací o autorovi

Centrum Sámovka

- Motivy vznikly ve výtvarných dílnách Centra Sámovka. Centrum Sámovka poskytuje dlouhodobě své služby dětem z Klokánků na základě spolupráce s Fondem ohrožených dětí. Svou činnost zahájilo v roce 2004 pod oficiálním názvem: „Centrum prevence a pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu“. Posláním zařízení je všestranná podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým lidem, kteří žijí nebo v minulosti pobývali v ústavní péči, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v péči pěstounských rodin. Centrum Sámovka provozuje spolek Vhled.
http://www.samovka.cz

Více informací o autorovi

Centrum Paraple, o.p.s.

- Centrum Paraple, o. p. s., je rehabilitační a poradenské centrum. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku s poškozením míchy zvládnout těžkou životní situaci po úrazu nebo onemocnění. Ztráta původní možnosti pohybu a dalších funkcí organizmu následkem poškození míchy znamená velký zásah do života člověka i jeho rodiny. V Centru Paraple však věříme, že se zdravotním postižením kvalitní a aktivní život člověka nekončí. Musí ale začít znovu a jinak - na vozíku. Nabízíme pomoc - poradenství, sociálně rehabilitační pobyty, sportovní programy a širokou škálu tematických kurzů. Fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovníci, psycholog a další pracovníci mnoha oborů společně s instruktory na vozíku tu pomáhají klientům zlepšit fyzický i psychický stav a dosáhnout co největší míry samostatnosti - žít plnohodnotný rodinný život, věnovat se zájmům, vrátit se do zaměstnání. Naše služby využívá každý rok více než 1 400 lidí z celé České republiky. Pro své klienty na vozíku pořádáme také víkendové kurzy výtvarných technik. Zakoupením našich novoročenek pomůžete uskutečnit výtvarné kurzy v roce 2017. Děkujeme.
http://www.paraple.cz

Více informací o autorovi

Alena Šlapáková

- Vystudovala Výtvarnou školu Václava Hollara, pracovala jako propagační výtvarnice v Klementinu. Od roku 1981 se věnuje barevné litografii a volné grafice.


Více informací o autorovi

Aleš Böhm

1984 - Karviná Věčný bohém. Kreslí, maluje. Nerozumí světu, ve kterém žije. Miluje ticho, samotu. Často jej můžete zastihnout naprosto nepřipraveného nebo duchem nepřítomného. Podařilo se mu vystudovat Výtvarnou výchovu na Ostravské univerzitě. Od té doby se zaměřuje převážně na tvorbu počítačových her a ilustrací.


Více informací o autorovi

Emanuel Vejnar

1982 - Brandýs nad Labem Amatérsky fotí od roku 2005. Nejprve přírodu, zvířata, lidi. V poslední době ho uchvátila pražská architektura, dokumentuje dění ve městě. Zajímá se o počítače, čte knížky a čas od času napíše na svůj blog úvahu či složí básničku.
http://www.prahafoto.cz

Více informací o autorovi

Eva Chupíková

1974 - Olomouc Vystudovala filozofický obor univerzitního směru. Od roku 2000 se profesionálně věnuje textilní tvorbě, digitální grafice a dětské ilustraci.


Více informací o autorovi

Jiří Švengsbír

1921 - 1983 - Vystudoval VŠUP ve speciálce Prof. Strnadela. Používal techniky jako mědirytiny, ocelorytiny, ale i kresby, které jsou umístěny v několika světových galeriích. Je autorem desítek poštovních známek a medailí. Podle p. Hokusaje vytvořil 100+1 pohledů na Prahu.


Více informací o autorovi

Komára

- Vystudovala SUPŠ v Praze. Pracovala jako propagační výtvarnice v divadle Minor a jako grafička v odborném knižním vydavatelství. Věnuje se grafickému designu, kresbě a ilustraci.


Více informací o autorovi

Irena Sojková

- Vystudovala výtvarnou výchovu na Karlově univerzitě. Kromě výuky se věnuje kresbě, malbě a ilustraci.


Více informací o autorovi

Iva Utinková

1965 - Brno Kresbu a grafiku studovala v atelieru J. Škarohlída a dále na pedagogické fakultě MU v Brně. Dlouholetá praxe na poli užité grafiky. Ve své volné výtvarné tvorbě se stále a znovu pokouší o zachycení poezie světa veškerého…


Více informací o autorovi

Jana Rimal

1969 - Teplice Studovala počítačovou grafiku v Amsterodamu a v Praze. Věnuje se počítačové grafice, fotografii a grafické tvorbě pro děti.


Více informací o autorovi

Jana Michalovičová

- Věnuje se grafice a ilustracím. Fascinuje jí příroda, která je často součástí jejich děl. Život si nedokáže představit bez tvoření, kreativní činnosti a bez hudby.


Více informací o autorovi

Jana Zwinsová

1969 - Litomyšl Vystudovala gymnázium a kurzy zaměřené na malbu a estetiku, profesionální malbě se věnuje od roku 1997. Její obrazy jsou zastoupeny v galeriích, na výstavách a v soukromých sbírkách u nás i ve světě, příležitostně se také věnuje textilní tvorně a výrobě šperků.


Více informací o autorovi

Jaroslav Trnovský

1957 - Olomouc Vystudoval Pražskou fotografickou školu, obor Výtvarná fotografie. Věnuje se především ilustrační fotografii Prahy.
http://www.trnovsky.com

Více informací o autorovi

Karel Stolař

1944 - Praha Navštěvoval Akademii výtvarných umění. Dlouhodobě pracuje jako ilustrátor. V letech 1995 až 2004 ilustroval osmidílnou sérii knih manželů Hrubešových „Pražské domy vyprávějí“. Nyní se zabývá také ilustracemi kalendářů.


Více informací o autorovi

Kateřina Bursíková

1960 - Praha Absolventka Střední průmyslové školy keramické v Bechyni (abs.1979) obor Malba keramiky a porcelánu. Oblíbené techniky jsou litografie, kresba, akvarel.


Více informací o autorovi

Kristián Koníček

1966 - Prostějov Studoval užitou fotografii v Madridu. Žije střídavě v Praze a Madridu. Věnuje se především volné fotografické a grafické tvorbě.


Více informací o autorovi

Lubomír Stibůrek

1957 - Benešov Vystudoval filmovou a televizní kameru a Institut výtvarné fotografie, pracuje jako kameraman a fotograf. Fotografuje významná místa České republiky. Věnuje se také výtvarné fotografii, především krajiny a aktu.


Více informací o autorovi

Lubomír Czaban

1967 - Praha Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bratislavě – ateliér volné grafiky. Studium scénografie na Pražském DAMU. Po studiích se zabýval krátce malbou. Pracuje jako grafik a ilustrátor na volné noze, věnuje se především anatomickým ilustracím.


Více informací o autorovi

Marcel Brna

1976 - Rokycany Vystudoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze. Věnuje se především kresbě a malbě.


Více informací o autorovi

Martin Rak

1984 - Praha První fotoaparát dostal od svého dědy asi v šesti letech. Rád tráví volný čas venku a cestováním, zabývá se převážně fotografií krajiny, přírody a architektury. Jeho nejoblíbenějším krajem je Českosaské Švýcarsko, kde vzniká většina jeho fotografií.
http://www.martinrak.cz

Více informací o autorovi

Martina Kučová

1982 - Praha Grafička a ilustrátorka na volné noze. Vystudovala Vyšší odbornou školu grafickou v Praze. Věnuje se klasické kresbě i počítačové grafice.


Více informací o autorovi

Matěj Pospíšil

- Chodil jsem na Hollarku, střední a vyšší, to bylo dobrý tam. Mám rád les, kameny a šišky a tak je kreslim. Taky občas parohy nějaký a větve taky umim. Jiný věci čmářu taky občas když mě za to někdo něco dá, ale radši chodim na houby.
http://www.matejpospisil.cz

Více informací o autorovi

Michaela Novotná

- Vystudovala Gymnázium s výtvarným zaměřením v Praze 3 a Školský ústav umělecké výroby v Praze. Věnuje se především kresbě, dětské ilustraci a volné textilní tvorbě.


Více informací o autorovi

Michal Dunaj

1987 - Zvolen Žije a tvoří v obci Kováčová. Hlavní oblastí jeho tvorby je počítačová grafika – fraktály. Pro přetrvávající zdravotní problémy, nebo právě díky nim, se dostal k počítačové grafice, která se časem stala jeho srdcovou záležitostí.
http://www.sashe.sk/myx

Více informací o autorovi

Michal Grosman

1980 - Praha Ve svém díle se snaží zachytit představy a sny fotografií. Věnuje se portrétní a architektonické fotografii. Pořádá semináře noční fotografie.


Více informací o autorovi

Oringle

- Jejímu výtvarnému světu kraluje motto: "Nejkrásnější pohled na svět je z hrotu pastelky." Vášeň pro umění ji pohltila natolik, že se vzdala své původní učitelské profese a věnuje se tvorbě profesionálně. Pokud byste ji chtěli poznat blíže, hodně věcí o sobě často a pravidelně prozrazuje na webovkách www.oringle.cz.


Více informací o autorovi

Renata Szórádová

1972 - Zlín Baví ji návrat do dětského světa hry a fantazie, kde je všechno možné. Vystudovala výtvarný obor „Animace“ na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně. Její děti jsou pro ni inspirací a motorem pro práci.


Více informací o autorovi

Tereza Smělá

1981 - Praha Autodidakt. Věří, že poctivé perníkové řemeslo ještě nevymřelo. Ochutnejte.


Více informací o autorovi

Obrázky Tom

- Grafický designér a ilustrátor na volné noze. Je žákem předního českého grafika pana Josefa Válka. V současnosti prodává svoje tisky a plakáty do celého světa. Více informací o autorovi naleznete na www.logoart.cz.
http://www.logoart.cz

Více informací o autorovi

Věra Štollová

1979 - Humpolec Po studiích dějin umění pracovala na pozici kurátora ve státní galerii, nyní se věnuje užité grafice, výuce výtvarné výchovy a práci pro občanské sdružení zaměřené na práci s dětmi.


Více informací o autorovi