S potěšením vnímáme, že i mezi našimi zákazníky rok od roku narůstá povědomí společenské odpovědnosti. Budeme rádi, když i letos pomůžete rozesláním dobročinných novoročenek propagovat společensky odpovědnou práci ve prospěch zdravotně, mentálně a sociálně handicapovaných dětí i dospělých.

Světluška je Nadační fond Českého rozhlasu — pomáhá dětem a dospělým s těžkým zdravotním postižením.

Novoročenky od Světlušky

Diakonie Rolnička pomáhá dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska.

Novoročenky od Rolničky

Paraple pomáhá vozíčkářům najít cestu dál.

Novoročenky od Paraple

Sámovka pomáhá dětem v náhradní rodinné péči.

Novoročenky od Sámovky

Zobrazit všechny dobročinné novoročenky